Duyuru : Öğretim Üyesi Alım İlanı 11/03/2017
11 Mart 2017 Cumartesi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

  İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Organik Tarım İşletmeciliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

Zooteknik veya Veterinerlik Anabilim dalında doktora yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

-

Yardımcı Doçent

1

1

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü mezunu olmak ve bu alanlarda doktora yapmış olmak

Bayburt Eğitim Fakültesi 

Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgesi,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

7- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

8-Yabancı Dil Belgesi(en az 55 puan aldığını gösterir),

Kurum İçinden Başvurular Hariç:

9- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

10- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

11- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

12- Kimlik Fotokopisi ve Arşiv Araştırma Formu (Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız) – Form doldurulduktan sonra altta yer alan onay kısmı Personel Daire Başkanlığımızca başvuru sırasında onaylanacaktır.

13- Mal bildirim formu-Göreve başlanması durumunda teslim edilecek. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

*-Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde İlgili Fakültenin Web Sayfasında ilan edilecektir.       

Başvuru Yeri

Başvurular ilgili fakültelerin(Uygulamalı Bilimler Fakültesi için Bayburt Eğitim Fakültesi Personel Birimine başvurulacak) personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 27.03.2017 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Gazete : 11/03/2017  tarihli Sabah Gazetesi

Son Başvuru Tarihi : 27/03/2017 Pazartesi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55  Dahili: 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

Tekil Ziyaret : 810
Toplam Ziyaret : 1474