Önemli Formlar
 

GENEL FORMLAR
* Dilekçe
* Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi
* Mal Bildirimi
* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu
* Personel İzin Formu
* Personel İzin Takip Kartı
* Hizmet Pasaport Talep Dilekçesi
* Hususi (Yeşil) Pasaport Talep Dilekçesi
* İlişik Kesme Belgesi
* Personel Nakil Bildirim Formu
* Aile Yardımı Bildirim Formu
* Tedavi Yardım Beyannemesi
* Aylıksız İzin Talep Formu
* Aylıksız İzin Dönüş Formu
* Disiplin Soruşturma Zarfı(Şablon)   - * Disiplin Soruşturma Zarf Baskı ve Boyutlandırma 
 
AKADEMİK PERSONEL
* Akademik Personel Görevlendirme ve Onay Formu

* Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı Başvuru Formu
* Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu
* Görev Süresi Uzatma Formu (Yardımcı Doçent)
* Görev Süresi Uzatma Formu (Öğr.Gör., Arş.Gör., Okutman, Uzman)
* Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyon Tutanağı
* Araştırma Görevlisi İlk Atama Görüş Formu
* Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçi Nakil Talep Formu
* Akademik Personel Kadro Talep Formu
* Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadro İlan Formu
* Profesör Bilgi Güncelleme Formu
* Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtiçi)
* Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtdışı)
* Lisansüstü Eğitim Takip Formu
* Akademik Kadrolara Başvuru Dilekçesi (Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar)
* Akademik Personel Sicil Formu
* ÖYP 6 Aylık Kefalet Senedi

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI:

* Ön Değerlendirme Formu Örnekleri
* Sınav Sonuç Tutanak Örnekleri


İDARİ PERSONEL
* İdari Personel Talep Formu
* Kadro Nitelik Kodları Kılavuzu
* Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
* Memur Yemin Belgesi

Tekil Ziyaret : 6100
Toplam Ziyaret : 21455
HIZLI ERİŞİM